Futbol YazılarımDünyaFutbol

Üyeler Ertunç Soğancıoğlu’ndan cevap bekliyor !

15 Şubat 2009 Pazar günü Beşiktaş’ın 2008 Yılı İdari ve Mali Genel Kurulu yapılmasından sonra İlhan Durusoy’a ve ilgililere;

BJK Mali Kongresi, 8 dakika ve cevap verilemeyenler!

Başlığı altında bazı soruları kendi adıma ve Beşiktaşlı dostlarım adına sordum.

İlhan Bey ve ilgililer çok yoğun olacaklar ki, henüz bir cevap alamadık.

Şimdi her konuşan kişiye “bunun yeri burası değil kongre” diyen yönetim kurulu üyelerine de “Peki kongrede sorduk cevap alamadık. Nerede soracağız sizi nasıl ibra edeceğiz? Mahkemeye vermeyip işin peşini mi bırakalım” diye konuşurlarsa ne diyeceksiniz.

İlgili Makaleler

Efendim o gün cevap veremedik ama şimdi yazılan ve sorulanlardan haberimiz yoktu demeye sakın yanaşmayın. İlgililerin neredeyse her yerde yazılanları okuduklarını, konuşulanları da duyduklarını çok iyi biliyoruz.

Şimdi devam edecek dediğimiz soruların ikincisine geçelim.

Değerli dostumuz Berk Hacıgüzeller mali kongrede 30 kasim 2008 tarihi itibariyle futbol a.ş’nin konsolide bilanço konularıyla ilgili bazı iddialarda bulundu.

Ama ne hikmetse Mali işlerden sorumlu olan Ertunç Soğancıoğlu, çok tartışılması ve konu üzerinde üyelerin yeterince aydınlatılması gerekilen konuda hiç kimseye hiçbir bilgi vermedi!

Şimdi Divan’ı yöneten Ali Rıza Dizdar’ın sürekli kestiği sekiz dakikalık süredeki konuları buradan hatırlatıp bir kez daha soruyor ve tüm Beşiktaşlı dostlarım adına kendisinden cevap istiyorum.

1- 30 Kasım 2008 tarihi itibariyle, Beşiktaş Futbol A.Ş’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 324. maddesine gore sermaye yeterliliği kalmamış mıdır?

Bu yüzden şirketin alacaklılarından bir tanesinin alacağını zamanında tahsil edememesi durumunda mahkemeye açacağı dava neticesinde mahkeme Futbol A.Ş’nin iflasını ilan edebilecek midir?

2- Şayet böyle ise bu borçlanma hızına karşın ne gibi önlemler alıp AŞ’nin geleceğini kurtaracaksınız?

3- Bilanço’da Kısa Vadeli Varlıklar başlığı altında bulunan 54,390,680 TL lik tutar “ Gelir Tahakkuku” adıyla hesaplara kaydedilmiştir.

Bu gelir tahakkuku Bilançonun aktifinin en büyük hesap kalemi olmasına rağmen 26 nolu dipnotlarda neden hiçbir açıklama yapılmamıştır?

4- Bu gelir tahakkuku tutarının 43,632,506 TL lik kısmı; 01.06.2004 tarihinde Futbol A.Ş ile Dernek arasında imzalanan cari hesap faiz sözleşmesi altında karşılıklı verilen avanslara uygulanan ve yıllara sari olarak peyder pey gelir kaydedilen tutarların toplamıdır.

Bu faiz anlaşmasının yapılma sebebini bilmiyoruz. Uygulanan faiz Oranları yıllar itibariyle %27 ile yüzde 17,85 arasında mıdır?

5- Yine aynı hesap adı içerisinde geriye kalan 10,758,174 TL lik kısım da; 31.05.2008 tarihi itibariyle 47,187,542TL olan Uzun vadeli gelecek aylara ait giderlerin, 30.11.2008 tarihi itibariyle 42,144,649 TL lik oluşan farkı ile ( 5,042,893 TL) yine tahminimce ( birebir rakamları tutturamadığım için) Kısa Vadeli Gelecek Aylara ait Giderler hesabı toplamı son 3,5 yıldır yaklaşık 16,000,000 TL dir.

Her iki hesap arasındaki fark tutarı gider yazılacakken yıllar itibariyle gelir tahakkukları hesabına kaydedilmiş olabileceği yüksek bir ihtimal değil midir?

6- Toplam tutar 54,390,680 TL’ye getirilmiştir.

Böyle bir gelir tahakkuku yani tahsil edilecek gelir yoktur. Bu tutarın resmi açıklanan zarar tutarı olan 8,935,240 TL üzerine ilave ederek birikmiş zarar 63,325,920 TL olarak ifade edilebilir mi?

7- Futbolcu Lisans Değerleri tutarı US$ 35,154,379 TL dir. Bu tutarın doğru olmadığı açıkca raporda ifade edilmektedir ve ”Makul Değer” hesabının yapılması mı istenmektedir?

8- 30 yıl süre ile kullanımda olan ve aktifinde bulunan 21,545,157 TL’lik BJK lisans değerlerinin gerçeği yansıtmadığı Denetim Raporunda açıkca belirtilmiştir.

Bu tutar için de ”Makul Değer” hesabının yapılması mı istenmiştir?

9- BJK TV ’nin hesapları yani alacakları, borçları, varsa zararı Bilanço konsolidasyonuna dahil edilmemiştir.

Kanal D ile yapılan anlaşmanın geliri direk olarak mı tahsil edilmiştir yoksa BJK TV’ye mi gelir yazılmıştır?

BJK TV’nin hesaplarının dahil edilmemesinin sebebi sermaye tutarının azlığı olamaz. Çünkü Beşiktaş Turizm’in sermayesi 350,000 ve Beşiktaş sigortanın sermayesi 50,000 TL dir. Bunlar konsolide rapora dahil edilmiştir ama BJK TV dahil edilmemiştir.

Kanal D sözleşmesi yapılmadan önce de dahil edilmiyordu. Bu şu demektir; bu hesapların ya içinden çıkılamıyor ya da hesap kalemleri doğru rakamı mı temsil etmiyor?

10- Kısa Vadeli olmak üzere yani 30 Kasım 2009 tarihine kadar nakit anlamda Beşiktaş A.Ş’nin ihtiyacı olan para 50,420,000 TL’dir. Eğer hiçbir transfer yapılmazsa ve giderler aynı kalırsa.

(Bu tutara Aralık, Ocak ayında yapılan Yusuf Şimşek ve Fabian Ernst için ödenen nakit çıkışlar dahil değildir.)

Buna toplam 73 adet davanın en önemli kalemleri olan Tigana 2,800,000 Avro ve Aktif Dağıtım 10,000,000 ABD doları da dahil edilmelidir. Bu davaların değeri 23,100,000 TL dir ( cari kurlarla).

Başkan’a olan borç 2008 yıl sonu itibariyle 51,174,412 TL dir. Bu nakit ihtiyaçlarla hepsinin toplamı Başkana borç olarak 124,694,412 TL olacaktır.

Bu tutar başkana değil de bankalara olursa yükümlülükler toplamı 188,272,260 TL den 248,132,000 TL ye çıkacaktır. Bu tutar alacaklar düşüldükten sonra kalan tutardır. Bu borç hakikatı doğru mudur?
(Not; Yusuf ve Ernst rakamları hariçdir.)

11- Stok hesapları içerisinde yani, satılan forma vs. hesaplarında;

30 Kasım 2008 tarihi itibariyle stoklarda 2,794,257 TL lik mal görünüyor.

31 Mayıs ile 30 Kasım arasında yapılan forma vs. satış tutarı 6,145,600 TL’dir.

Bu şu demektir; bir 6 ay daha ancak yine aynı tutarda satış yapılabilecektir.

Ancak verilen sipariş tutarı ( Bunu Ertunç bey faturası gelmemiş ve stoklara girmemiş sipariş olarak anlattı kendi sunumunda) 9,332,187 TL’dir.

Şimdi, stokta 2,794,257 lik mal varken, 6,145,600 lük takribi bir satış hacmi varken görünen şu ki 3,351,343 TL lik ( 6,145,600 – 2,794,257) sipariş verilebilir. Neden 9,332,187 TL lik sipariş verilmiştir. Fark 5,980,844 TL’dir.

Evet, Ertunç Bey ve ilgililer;

Değerli üyemiz Berk Hacıgüzeller’in kongrede sorduğu ancak cevap verilme geleneğinin uygulanmadığı için üyelerin aydınlanamadığı bu sorulara cevap bekleyen üyeleri acaba ciddiye alacak mısınız?

Yoksa Fulya’nın Proje sorumlusu İlhan Durusoy ve diğer sorumlular gibi sessiz mi kalacaksınız?

Hatırlarsanız derneğimiz üyelerine her şeyi açık ve net olarak açıklayacak bir kurumdur.

Ve tüm Dernekler kanununa bağlıdır.

Yöneticilerin de bu ve ilgili kanunlarla karşı sorumlulukları vardır.

Saygılarımla,
06 Mart 2009
5946 Hürser Tekinoktay
Not; Sorular, ilgililer için devam edecek…

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu