Futbol YazılarımDünyaHaber

Beşiktaş ve Asıl Sorular, versiyon 2010

Mustafa Denizli'nin istifası ve hastalığı açıklanmadan hemen önce Beşiktaş Yöneticilerinden 2. Başkan olan Metin Keçeli "Benim bile hiç bir şeyden haberim yok sizden öğreniyorum" diye, Radyospor'dan Aydın Cingöz'e açıklamada bulunmuştu!

Metin Keçeli’nin haberi yok ama Beşiktaş Kongre üyelerinin de bazı şeylerden haberi var

Durum gerçekten çok vahim…

Çok sevilen Mustafa Denizli’nin yaklaşık 1 aydır hastalığı söz konusu olacaktı.
Ancak 2. Başkanın bundan haberi olmayacaktı…
Metin Keçeli haklıydı sikayet etmekten!

Ama asıl sorulması ve öğrenilmesi gereken başka şeyler de vardı…

Onlar ne miydi?

Peki o zaman Asıl Soruları Soralım!

Şimdi Beşiktaşlılar olarak;
Beşiktaş Belediyesi ve İst. Büyük Şehir Belediyesi Meclis Üyesi,
Beşiktaş Belediyesi İmar Komisyonu üyesi,
Beşiktaş Belediyesi Encümen Başkanı Metin Keçeli’yle beraber 4982 sayılı bilgi edinme kanununa göre değil bir Beşiktaşlı olarak öğrenmek istediklerimizi,  Beşiktaş 2. Başkanı sıfatıyla hep beraber hem de Metin Keçeli’yle birlikte bir bir yetkililere soralım…

1- Yönetim kurulu üyeleri daha da önemlisi Beşiktaş Genel Kurul üyeleri bir türlü şu Fulya Projesinde ki % 67 – %33 (!) paylaşımı olan Süleyman Seba Projesi kapsamındaki inşaatta ne kadar fazlalık var onu hala öğrenemedi.
Bu projede Beşiktaş kulübü yer üstünden de, yer altından da, değer açısından da sözleşmenin esasına göre % 67 oranında pay alıyor mu?

2-Mütahite ait oluşan fazlalıkların bulunduğu bilinen 36 kata haiz dev ikiz kuleler taa Ümraniye’den görülmesine rağmen,
Beşiktaş kulübüne ait arkadaki cüce yerlere 8.10.2007 tarihinde Beşiktaş Belediyesi’nce 9 kat kaçak zabıt tutuldu mu ?

Tutulduysa, zabıttan sonra yasa gereği 1 ay içerisinde mütahitin projesinde yıkılması gereken yerler var mıydı?

Varsa  Belediye Encümeninin kararı ne oldu?
Bir para cezası kesildi mi?

Kesildeyse bu miktar 1 trilyonu buldu mu ?
Bulduysa bu miktarın ödenmesi için Ceza Beşiktaş Kulübüne mi tebliğ edildi?

Şayet durum böyle ise fazlalığa neden olan müteahhitin blokları göğe doğru devasa uzamasaydı, Beşiktaş’a ait olan bu cüce yerler kaçak gözükecekler miydi?

3-Süleyman Seba Projesinde tek ruhsat olmasına karşın aynı blok içerisinde bulunan müteahhite ayrılmış olan 2 dev bloğa iskan verilmiş midir
Şayet verilmişse Beşiktaş Kulübüne ait olan cüce 2 bloğa da iskan verilmiş midir?

Verilmediyse gerekçesi nedir?
Aynı proje içindeki bloklarda bulunan, iki ayrı bloğa iskan verilmesi İMAR YASASINA UYGUN MUDUR?

4-Beşiktaş Kulübü mülkiyetinde olarak Beşiktaş Derneğinin kiraya verdiği iş yerlerinde kulübü probleme sokacak uygulamalar var mıdır?

Varsa bunlardan biri İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü müdür?
Açıkcası İtfaiye Müdürlüğü buraya ruhsat vermiş midir?
Şayet vermediyse Kulübe gösterdiği gerekçesi nedir?

5-Her hangi bir gerekçeyle bu işyerlerinin ruhsatı halen verilmemişse, burada oluşabilecek yangın veya benzeri bir durum halinde maddi, manevi ve hukuki sorumlular kim olacaktır?

6-İşyerleri bu durumdan ötürü Kulübe ihtarname çekmiş midir?
Şayet çektiyse ihtarnamenin içeriği, kiracı işyerlerinin hukuki sorumluluktan kurtulmak için midir?

7- 2010 yılı Haziran ayının ilk İmar Komisyonu toplantısında proje harici kaçakları yasal hale getirmek için ( İNŞAAT BİTTİKTEN 1.5 SENE SONRA ) plan tadili yapılması için bir başvuru yapılmış mıdır?
Şayet yapıldıysa kimin tarafından yapılmıştır ve bundan Beşiktaş Kulübünün menfati ne olacaktır?

8- Beşiktaş Belediyesine ait 2 dönümü bulan yol atıkları İlhan Durusoy’un 30’un üzerindeki şahit önünde Beşiktaş Belediyesi bizden 12 milyon euro istedi onun için biz almadık dediği bu olay doğru mudur?

Doğruysa bu yerin satışı Beşiktaş Kulübüne değil müteahhite verilmişse bu satış yasalara uygun mudur?

Şayet uygunsa Beşiktaş Belediyesi 12 milyon euroluk bu yer karşılığında ne almıştır?
Aldığı bir yer varsa bu yerin arsa tapusu kimin üzerindedir?
Beşiktaş Kulübü almadığı bu yol atıklarından dolayı hangi boyuttaki ve değerdeki  imalat (m2) artışından mahrum olmuştur?

Son Olarak da;
9- Belediye Encümen Başkanı’nın görevleri arasında kaçak inşaatlarla ilgili her türlü yıkım ve para cezalarının belirlenmesiyle ilgili karar almak yetkisi olduğu doğru mudur?

Hürser Tekinoktay

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu